HI JOLLY EFSANESİ

#ANIMATION #ILLUSTRATION #WEB

1828 yılı civarında Rum ve Suriyeli anne-babadan dünyaya gelen Philip Tedro, genç yaşta İslamiyet'e girmesi ve hacca gitmesinin ardından Hacı Ali ismini almıştır. 2 yıllık Meksika Savaşı (1846-1848) sonrası düzenin tekrar sağlanması ve askerî malzemelerin rahatça taşınması için at ve katırların yetersiz kalması üzerine ABD savaş bakanı Jefferson Davis, bu iş için en uygun hayvanın develer olduğunu belirterek ABD'nin Osmanlı büyükelçisi aracılığı ile padişah Abdülmecid'e başvurur. Abdülmecid'in oluru ve fazladan iki deve hediyesi ile ABD'ye dönecek Amerikalılar develerin kullanımı ve bakımı için İstanbul'dan sonra İzmir'e uğrayarak aralarında Hacı Ali'nin de olduğu 4 deveciyi de yanlarına alırlar. Develer ile Teksas Indianola limanına gelen bu ilk kafile, ABD'deki ilk deve birliğinin de temelini oluşturur. Deveci Hacı Ali bu kafilenin liderliğini yapmıştır. Amerikalıların telaffuzda zorlanması sonucu adı Hi Jolly'e dönüşen Hacı Ali, 1880 yılında ABD vatandaşı olmuştur; resmî kayıtlardaki ismi Tedro'dur. 30 yıl Amerikan ordusuna hizmet etmiş, Gertrudis Serna adında Meksikalı bir kızla evlenip iki çocuk sahibi olmuştur.Bu efsanevi karakteri Amerika Depom markasıyla eşleştirdik.

TÜM PROJELER